Manualen gir blant annet retningslinjer for såkalt kontrollert leveranse: I stedet for å stoppe ulovlig innførsel av dyr på grensen, følger man leveransen helt frem til mottakeren. Dermed får man tatt flere ledd i smuglerkjeden.

I Norge er metoden kjent fra narkotikasaker, men bør også kunne brukes i CITES-saker.