Dersom mistanken om hvitvasking eller terrorfinansiering ikke kan avkreftes skal rapporteringspliktige så fort som mulig oversende opplysninger til ØKOKRIM om forholdene (jfr. hvitvaskingsloven § 26).