Forholdet skjedd i september 2007 i det de skulle ta opp oppdrettsnøter fra lokaliteten. Til tross for at de oppdaget den døde fisken ved opptaket av første not fortsatte de å ta opp ytterligere minst fem nøter med død fisk med den følge at ca 1500 - 2000 kg død sykdomsinfisert oppdrettsfisk rant ut i sjøen. Fisken var infisert av Pankreas disease, som er en alvorlig og smittsom fiskesykdom. Økokrim ser på saken som alvorlig fordi forholdet skjedde ved opptak av minst seks oppdrettsnøter og at det forelå fare for omfattende smittespredning inn mot det nasjonale laksevassdraget Rauma, en nasjonal laksefjord og andre oppdrettsanlegg.

Selskapet er botlagt for overtredelse av matloven og akvakulturloven for bla. ikke å ha utvist nødvendig aktsomhet, slik at det oppsto fare for spredning av smittsom dyresykdom og for å ha unnlatt å utarbeide skriftlig dokumentasjon med kartlegging av risiko samt unnlatt å føre tapet av fisken inn i driftsjournalen.

Dette er til nå den nest høyeste boten som er ilagt et oppdrettsselskap i forbindelse med rømning av oppdrettsfisk. Den høyeste boten som til nå er ilagt et oppdrettsselskap var på 2,8 millioner kroner og ble ilagt i mai i fjor.