En person omkom i ulykken og en person var i livsfare. Eksplosjonen inntraff da de to kuttet en fastrustet bolt på toppen av en lagringstank ved hjelp av vinkelsliper. Gnister fra vinkelsliperen antente hydrogengass fra tanken gjennom åpning i tanktaket. Gassen kom av forråtnelse i offshoreavfallet (boreslop) som var på tanken. Den avdøde ble kastet over rekkverket på tanktaket og falt ca 12 meter ned, mens kollegaen ble kastet mot rekkverket og tippet over det, men klarte å holde seg fast. Hovedbegrunnelsen for bot til selskapet er at det ikke hadde kartlagt eksplosjonfaren i tanker med boreslop godt nok. Arbeidsulykker er et alvorlig problem. Derfor er kravene til arbeidsgivers aktsomhet strenge, og Høyesterett har skjerpet straffenivået på 2000-tallet. (Økokrim sak)