PolitihøgskolenAv politoverbetjent Kenneth Didriksen, Økokrim

Som konsekvens av at Politiskolen fikk høyskolestatus har også tilbudene på etter- og videreutdanning blitt endret slik at denne spesialiseringen nå er godkjent til å være poenggivende. Studiet, som bygger på ”Modul 1: Generell etterforskning”, er organisert i to moduler som til sammen gir 20 studiepoeng. Modul 2 omhandler forurensings- og arbeidsmiljøkriminalitet og Modul 3 omhandler natur- og kulturminnekriminalitet. Modulene 2 og 3 bygger ikke på hverandre og kan tas enkeltvis eller samlet.

Videreutdanningen innen bekjempelse av miljøkriminalitet starter 18. august 2008 og går over to semester. Det er politioverbetjent Lars Tore Ruud fra Miljøteamet ved Økokrim som er innbeordret til å være ansvarlig for gjennomføringen av studiet.

Mer informasjon om studietilbudet kan fås på PHS sine nettsider www.phs.no

Skjold