Dette er unikt i verden! I de aller fleste land samles det knapt inn en kabel. Men i Norge snakker verken politikere eller miljøvernere om suksessen.

Pumper, lamper, motorer, aggregater, milevis med kabler, hvert år produserer næringslivet tusenvis av tonn med elektrisk avfall. Mesteparten inneholder farlige miljøgifter som skader mennesker og natur.

Inntil for få år siden havnet også det norske el-avfallet på dynga. I beste fall var det innom skraphandlere som kvernet det i biter, og hentet ut verdifulle metaller som kunne gjenvinnes. Miljøgiftene var det ingen som brydde seg om. Kvikksølv, kadmium, PCB og bromerte flammehemmere havnet i natur, elver og fjorder. Stoffene er svært kreftfremkallende og kan ramme arvestoffer og forplantingsevne hos dyr og mennesker.

På slutten av 1990-tallet fant myndighetene ut at noe måtte gjøres. Bransjen fikk varsel om miljøavgifter og krav om innsamling.

I 1997 stiftet Elektroforeningen og Norsk Industri selskapet RENAS for å ta seg av myndighetenes krav om endring. Bransjen ville ta ansvar og ba tynt om å slippe miljøavgifter. De ville ordne opp selv.

I juli 1999 avtalte RENAS og Staten en frivillig ordning uten avgift. Kravet var at innen 2004 skulle 80 % av avfallet samles inn. Det klarte RENAS med god margin, og i 2008 ble hele 98 % samlet inn.

I fjor ble det samlet inn 53 000 tonn elektrisk søppel - i 849 produktkategorier! Siden starten har RENAS samlet inn 400 000 tonn elektrisk avfall fra norsk næringsliv. Det tilsvarer 25 000 stappfulle trailere.

Norsk natur er bla. spart for 20 tonn kvikksølv, 270 tonn bly og 120 tonn bromerte flammehemmere.

RENAS gjenvinner 90 % av avfallet 4 % energigjenvinnes og 5 % deponeres.

Norge er det eneste land i verden med systematisert innsamling. Ikke engang våre naboland har fått til noe lignende, og behandler slikt avfall slik vi gjorde her for ti år siden.

 

Kilde: Aftenposten fakta