HaugesundDet årlige fagseminaret i bekjempelse av miljø­kriminalitet blir i 2013 arrangert i Haugesund (på Radisson Blu Hotel).

Riksadvokaten, Statsadvokatene, Politidirektoratet, Sysselmannen på Svalbard, samt politidistriktetenes miljøkoordinatorer, miljøkontakter og påtalejurister med særlig ansvar for miljøsaker, inviteres til seminaret. Miljøkrimavdelingen ved ØKOKRIM, som er ansvarlige for arrangementet, ønsker alle vel møtt!