Av politioverbetjent Gunnar Eide, Utrykningspolitiet
Oljefilm på vannflaten av elva Gaula
Oljefilm på vannflaten av elva Gaula

 

En søndag ettermiddag i midten av juni i år fikk vi i oppdrag av operasjonssentralen ved Sør-Trøndelag politidistrikt å undersøke omstendighetene omkring et meldt oljeutslipp i elva Gaula ca. 1 km sør for Haga bru på Støren. Vi var eneste politipatrulje i området denne kvelden.

Gaula er som kjent en av de beste lakseelvene i Trøndelag og i midten av juni står fiskerne tett oppover i elva. Flere av fiskerne hadde lagt merke til oljefilm på vannflaten, og da de dro inn snøret luktet det diesel. Meldingen kom fra et sted ca. tre km lenger nede i elva og «forurensningsalarmen» ble utløst.

Vi var bare fem min. fra åstedet og kom raskt i kontakt med personell fra Midtre Gauldal kommune og Gauldal interkommunale brann og redning. De hadde vært på stedet en stund da vi ankom og det var tydelig å se oljefilmen som sev ut i elva fra en steinfylling ved elvebredden.

Åstedsundersøkelsen startet ved elvebredden der oljen ble observert. Med god hjelp fra kommunens represen-tanter fikk vi kartlagt aktuelle bekker og hvor disse rant ut i elva.

Vi havnet etter hvert på et industriområde ca. 500 meter fra elva. På dette industriområdet ligger det blant annet et kyllingslakteri hvor det er tilnærmet døgnkontinuerlig drift. På plassen ved slakteriet luktet det diesel, spesielt rundt en kum på utsiden av bygningen.

Fra en container som var plassert inntil bygningen var det fuktig på asfalten fram til kummen. Forklaringen var at containeren inneholdt et dieselaggregat som varmet vann i en steamkjele til slakteriet. I containeren var det også en tank som rommet 1500 liter diesel. Det hadde foregått fylling av denne tanken denne søndag ettermiddagen og på en eller annen måte hadde tanken blitt overfylt og noen hundre liter diesel hadde rent ned i sluket og videre ut i Gaula.

Miljøpatruljen avsluttet saken ved å skrive anmeldelse og åstedsrapport med fotomappe. I ettertid ser jeg at det er tatt to avhør i saken som deretter er avgjort med et forlegg på 15 000 kroner for brudd på forurens-ningsloven. Forelegget er vedtatt.

Kart over området
Kart over forurensningsområdet.
Fukt på asfalten
Containeren fra kyllingslakteriet. Det var fuktig på asfalten fram til kummen fordi dieseltanken i containeren var blitt overfylt og noen hundre liter diesel hadde rent ned i sluket og videre ut i elva Gaula.