Miljøbuss
Utdrag av intervju med Håkan Frostmann, sjef for miljøkrimenheten i Västra Götaland, gjengitt fra avisen Svensk Polis.

Iblant fremstilles miljøkriminalitet som nesten umulig å løse, og ofte tar det lang tid fra anmeldelsen kommer inn og til politiet endelig har tid til å dra ut for å under-søke videre. Da har bevisene allerede blitt forringet, tørket inn, eller skylt bort, sier Håkan Frostmann som er sjef for miljøkrimenheten i Västra Götaland.

For et par år siden ble han oppringt av trafikk- og miljøavdelingen i en kommune og fikk vite at det luktet løsningsmiddel fra avløpet i et villaområde. Han ringte påtalemyndigheten og fikk en umiddelbar beslutning om husransaking. Deretter reiste han og en kollega til stedet i den spesialbygde miljøbussen for å ta prøver. De fant snart ut hvilken bolig utslippet kom fra. Håkan Frostmann forteller videre:

Der bodde det en mann som hadde et firma innen slamsugning. Vi oppdaget en spyleavsats bak huset hans. Det viste seg at han hellte ut sterke løsningsmiddel her. Vi tok direkte avhør av ham i to timer i bussen.

Hvis de hadde jobbet med denne saken på tradisjonelt vis, ville saken ikke bli løst, mener Håkan Frostmann. Da måtte først kommunen ha skrevet en anmeldelse til påtalemyndigheten.

Der ville anmeldelsen ha ligget til påtalemyndigheten hadde fattet beslutning om å innlede forundersøkelse.

Deretter hadde saken blitt sendt videre til politiet for utredning.

Bevisene hadde bokstavelig talt rent bort. For det er bare å spyle lenge nok så forsvinner slike bevis, konstanterer Håkan.

 

Viktige faktorer for å løse miljøkriminalitet effektivt:

Samarbeid er helt avgjørende

Samarbeid med andre myndigheter er altså en avgjørende faktor i miljøpolitiets arbeid. Via en samarbeidsgruppe har de kontakt med berørte på fylkeskontoret og med kommunenes miljøinspektører.

Miljøenheten samarbeider også med påtalemyndigheten som kan gi beslutning om umiddelbare etterforskning-skritt, på den måten kan politiet raskt komme i gang med å sikre bevis.

I Sverige er politiet og påtalemyndigheten atskilt som to selvstendige enheter, i motsetning til Norge der disse på de fleste områder er del av samme organisasjon (red.anm.).

 

Miljøbuss

En annen viktig faktor for å løse miljøkriminalitet er enhetens miljøbuss. Den er innredet med skrivebord, datautstyr, telefon, politiets ulike radiosystem, utstyr for prøvetaking og et kjøleskap/fryser til å oppbevare prøvene.

 

Egen jurist

En tredje faktor er at enheten har en egen jurist som er ekspert på den kompliserte lovgivningen på miljøområdet. Juristen tar også egne avhør og gjennomfører etterforskningskritt.

Man kan sette seg ned å analysere alle vanskeligheter: hvordan skal vi finne miljøkriminalitet, hvorfor vokser det oss over hodet eller så kan man gjøre noe: dra ut, sikre bevis, ta avhør. Det er bare å brette opp armene.

 

Fakta om Miljøbrottpolisen

  • Enheten ble etablert i 2001 og hører til etterforskningsavdeling i fylket.
  • Fem politifolk og en jurist jobber her. De sitter i Gøteborg men betjener fylkets 49 kommuner.
  • I dag håndterer de brudd på det ytre miljøet, men tanken er at de også skal ta over arbeidsmiljøkriminaliteten.

 

Fire steg mot raskere etterforskning:

  1. Samarbeid med tilsynsmyndigheter, kommunen og fylkeskrimpolitiet slik at det blir naturlig for dem å ringe å tipse
  2. Opprette en anmeldelse allerede på telefon
  3. Kontakte påtalemyndigheten for å få rask beslutning om videre etterforskningsskritt
  4. Begynne etterforskningen umiddelbart med åsted/plassundersøkelse, prøvetaking og avhør