KO:DE-logoMiljø­fagene vil etter hvert også bli omfattet i portalen og skal dekke grunnleggende informasjon om hvordan både generalisten og spesialisten i politiet bør håndtere miljøsaker som dukker opp i hverdagen.

ØKOKRIM har fagansvaret for miljøbiten på KO:DE og vi har valgt å dele den opp i fire hovedfagfelt; Arbeidsmiljø, Forurensing, Kunst- og kulturminner og Natur.
Innefor nevnte fagfelt vil vi forsøke å redegjøre om forskjellige scenarier, til hjelp for første politikvinne/-mann på stedet, for hva som bør gjøres i initialfasen, samt også tips til videre etterforskning.

Behandling av miljøsaker er i utgangspun­ktet ikke vanskeligere enn andre saker. Det kan likevel være nyttig å bli påminnet de enkle tingene og selvsagte grepene.
Vi oppfordrer alle med tilgang til KO:DE til å gjøre bruk av dette unike oppslagsverket for best mulig oppgaveløsning.