13. oktober hadde Oslo politidistrikt et møte hos Sjøfartsdirektoratet stasjon Oslo om samarbeid ved sjøfartsforhold i Oslo, herunder arbeidsulykker på Oslo-registrerte skip i internasjonalt farvann og deponering av ballastvann. Fokuset var på varslingsrutiner og innledende etterforsking. Tilstede på møtet var representanter fra Sjøfartsdirektoratet i Oslo og Haugesund, Oslo brann- og redningsetat/IUA, Kriminalvakten, Trafikk- og sjøseksjonen, Fellesoperativ seksjon, Kriminalteknisk avsnitt og Finans- og miljøkrimseksjonen.

Av tiltak for samarbeid og opplæring som ble diskutert, kan nevnes at politiet ble invitert til å delta på skipskontroller, og Sjøfartsdirektoratet stasjon Oslo vil være representert på fylkesmiljøforum Oslo og Akershus. Det vil også bli utarbeidet et internt kurs i etterforsking av saker som gjelder oljeforurensning fra skip.

Oslo havn har omtrent 4 700 skipsanløp i året (avgiftspliktige skip, 2009), herunder 250 tankskip som blant annet forsyner hele Østlandet med kjøretøy- og flydrivstoff. Ca 2 500 av skipene er utenlandske.