Rune B. Hansen Lagdommer Agder lagmannsrett (nå fung. politimester i Vestfold pd, red.anm.)

Jeg blir ofte overrasket over mangel på konsekvens i vår straffutmåling.

En 21 år gammel mann ble i 1991 (Rt 1991 s. 1301) dømt til 4 måneders fengsel av Høyesterett for uprovosert og farlig vold. Offeret døde 12 timer etter angrepet av indre blødninger. I Høyesterettsdom 14. februar 2012 ble en 19 år gammel mann dømt til fem måneders fengsel for å ha slått en jevnaldrende mann i ansiktet slik at kjeven brakk. Slaget falt etter en lengre krangel mellom de to. Sammenlikningen viser at skjerpelsen av straffenivået for «gatevold» er formidabel.

På andre områder av like sentral betydning for liv og helse, har intet skjedd: Et eksempel: Romerike politidistrikt bøtla vinteren 2012 en gårdbruker med 10 000 kroner. Han hadde ansatt en gutt på 16 år og satt ham til å kløyve ved uten tilsyn. Et pliktig vernedeksel på kløyveren var fjernet, noe gårdbrukeren var klar over. Gutten kuttet av seg den ene tommelen.

En så mild straffutmåling er uforståelig. Til sammenlikning ble demonstranter mot «monstermastene» i Hardanger ilagt bøter på 10–20 000 kroner for ulovlig, men idealistisk og samfunnsengasjert protest.

Minst 40 mennesker mister livet i arbeidslivet hvert år og nærmere 80 000 blir skadet, mange svært alvorlig. Vil politiet, påtalemyndigheten og domstolene noen gang ta farlige overtredelser av arbeidsmiljø­loven på alvor?