• IllustrasjonMiljøetterforskningsgruppen ved Finans- og miljøkrimseksjonen søkeretterforsker, politibetjent 3 eller 2.
  • Gruppen har ansvaret for alle anmeldelser av ytre og indre miljø­kriminalitet i hovedstaden.
  • Oslo har et rikt arbeidsliv som er regulert av arbeidsmiljøloven, vi har flere poten­sielle forurensningskilder. Byen forvalter mange kulturminner og er omgitt av natur.


Ta kontakt for mer informasjon:

Pob. Walderhaug: 22 66 92 55 / 415 38 383
Pfb. Sjo: 22 66 93 53 / 901 03 264

Eller søk jobb på www.politijobb.no