Sunnhordland Sandblåsing AS lånte ut en frontlaster til Aker Stord AS i 2008 i forbindelse med at Aker trengte arbeidsutstyret til forflytning av sand på Eldarøyene i Stord kommune. Ved overlevering av frontlasteren forelå det mangler i forhold til de sikkerhetskomponenter som maskinen var utstyrt med. Frontlasteren var laget slik at den ikke kunne startes uten at sikkerhetsselen var festet og at setet var belastet med vekten av fører. Sikkerhetsselen var festet inntil førersete bak fører uten at denne lot seg åpne.

Sikkerhetskomponenten knyttet til undersiden av setet var også defekt. Samlet sett medførte dette at fører av frontlasteren kunne føre maskinen uten sikkerhetssele, ei heller stoppet maskinen om han forlot setet under kjøring.

I forbindelse med bruk av frontlasteren på Aker Stord AS 11. september 2008 oppstod det en feil med pedalen som styrer løftearmen på maskinen, slik at arbeidstaker ble kastet opp av førersetet med den følge at foten kom i klem mellom førerhuset og løftearmen. Arbeidstakeren måtte amputere høyre fot i leggnivå.

Både arbeidsgiver og utlåner ble bøtelagt for overtredelse av arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter.

Arbeidsgiver ble straffet for at frontlasteren ikke hadde nødvendige verneinnretninger, manglende sertifisering av maskinen og at fører ikke hadde dokumentert sikkerhetsopplæring. Boten lød på 200 000 kroner og er vedtatt. Bedriften har i dag endret rutinene.
Utlåner ble ilagt en bot på 50 000 kroner, hvilket foretaket har vedtatt. Lovlagt politi og arbeidstilsynet lokalt er ikke kjent med at utlåner/utleier er bøtelagt for brudd på aml. § 5-5 (1) tidligere. Saken fremstår som en påminnelse om at de som leier ut/låner ut arbeidsutstyr som ventelig vil bli brukt i virksomhet, har ansvar for at utstyret er konstruert og forsynt med verneinnretninger i samsvar med arbeidsmiljølovens krav.

Ved utmåling av bøtenes størrelse er det vektlagt i formildende retning at sakene er blitt gamle uten at foretakene er å laste.