Av Michel Moutot, Security Correspondent, Agence France Press

DOHA, 15. november 2010 (AFP): «Mektig internasjonal mafia vender blikket mer og mer mot tyvjakt på elfenben, illegalt fiske og annen «grønn» kriminalitet, mener både politiet og eksperter på området. På grunn av mangelfull kontroll, relativt liten risiko og utsikter til store penger har miljøkriminalitet blitt et trygt mål for kriminelle grupper som normalt har bedrevet mer tradisjonelle kriminelle aktiviteter, som narkotikahandel og utpressing.»

Logoen til AFP– De kriminelle som er involvert i dette, er åpenbart veldig godt organiserte, fortalte lederen for Interpols miljøkriminalitetsprogram, David Higgins, nyhetsbyrået AFP (Agency France Press) fra sidelinjen på Interpols 79. generalforsamling i Qatar. – Miljørelatert kriminalitet krysser internasjonale grenser og jurisdiksjoner hele tiden.

Den 8. november vedtok Interpol enstemmig en resolusjon om å støtte CITES-konvensjonen (The Convention on International Trade in Endangered Species/Konvensjonen om internasjonal handel med truede arter), samt om å bekjempe miljøkriminalitet. CITES’ generalsekretær John Scanlon, uttrykte at resolusjonen «sender en veldig sterk melding til de som er ute etter å utarme landene for naturressurser, om at det globale rettshåndhevende samfunn erkjenner at man må jobbe sammen, ledet av Interpol, for å få disse miljøkriminelle bragt inn for rettsvesenet.»

Ifølge Higgins viser resolusjonen hvor seriøst verdens politisamfunn tar miljøkriminalitet, og vi ser frem til støtte fra våre medlemsland på dette området. Den fremhevet også den globale politiorganisasjonen at miljøkriminaliteten «er grenseløs og involverer organisert kriminalitet som drap, korrupsjon, bedrageri og tyveri.»

John Sellar, en tidligere skotsk polititjenestemann som ledet kampen mot grønn kriminalitet i CITES, har håpet lenge på en slik resolusjon: – Folk aner ikke hvor mye penger det er i illegal handel med ville dyr. De tror altfor ofte at lokale snikskyttere går ut og skyter det de finner, mens realiteten er at det eksisterer reelle nettverk av profesjonelle kriminelle som organiserer seg for å drepe og skipe av gårde ville dyr i stor skala. Om terrorangrepene på USA i 2001, uttrykte han: – Vi var i ferd med å overbevise politi- og tolltjenestemenn om betydningen av miljøkriminalitet, men så inntraff 9/11 og vi rykket tilbake et tiår. Først nå begynner vi å komme tilbake på prioriteringslista deres.

Samuel Wasser fra University of Washington i Seattle har sagt at illegal handel med truede arter beløper seg til mer enn 20 milliarder dollar årlig, herunder beslag av elfenben til en verdi av nærmere 20 millioner dollar årlig.

Organiserte kriminelle gjenger investerer formuer, vel vitende om at inntekten ikke ligger tilbake for det man tjener på narkotikahandel – men med langt lavere straff hvis de oppdages.

– Det er store penger involvert, sa Higgins.

– Du har grupper og nettverk som leier helikopter for å jakte på elefanter og neshorn i Sør-Afrika, Det viser hvor mye profitt de kan oppnå hvis de er villige til slike investeringer.

I 2005 avlyttet den australske marinen skip med europeisk flagg som fisket patagonsk tannfisk, en kritisk truet og sjelden art som er verdt en formue på det svarte markedet. Til dette sa Higgins: – Den australske marinen fulgte disse folkene fra kysten av Australia halvveis til Sør-Afrika og pågrep dem. Det viser hvor mye penger som er involvert: disse folkene drar gjerne til andre siden av jordkloden for å fiske disse truede fiskeartene. Og fortsatte: – De kriminelle er interessert i miljøkriminalitet, fordi de ser at øynene til de rettshåndhevende myndighetene er helt andre steder. De fokuserer på menneskesmugling og narkotika. De kriminelle gruppene vet at dersom man smugler narkotika over grensa, så er det stor sjanse for at man blir tatt, men dersom man frakter et par Pangoliner (små skjellete pattedyr) i Asia over en grense, så vil de fleste polititjenestemenn ikke se etter det.

 

Fakta

Agence France-Presse (AFP)

AFP er et fransk nyhetsbyrå grunnlagt i 1835 av Charles-Louis Havas. De har hovedkontor i Paris og regionale sentra i Washington, Hong Kong, Nikosia og Montevideo. AFP har 4 000 ansatte i totalt 165 land, inklusive korrespondenter og 110 kontorer over hele verden. Byrået selger nyheter på fransk, engelsk, arabisk, spansk, tysk, portugisisk og russisk.


CITES
Convention on International Trade of Endangered Species / Konvensjonen om internasjonal handel med truede arter. Den kalles også Washingtonkonvensjonen og er en multilateral internasjonal avtale mellom land for å kontrollere handel med ville dyr og planter.

Kilde Wikipedia