hummerFra 1. oktober skal all villfanget hummer som omsettes, være påført et identitetsmerke. Kravet om merking av villfanget hummer som omsettes, er fastsatt i en ny forskrift fra Fiskeri- og kystdepartementet.

– Merkingen av hummer skal bidra til en bedre oversikt over den totale fangsten av hummer, og er viktig for å bygge opp hummerbestanden i Norge, sier seniorrådgiver Trond Ottemo i Fiskeridirektoratet. Han understreker at merkekravet også gjelder for fritidsfiskere som omsetter hummer.Gjelder førstehåndskjøpere

– Merkeordningen gjelder for hele landet, og det er førstehåndskjøperne (fiskemottakene) som har ansvar for å merke den enkelte hummeren med et unikt identitetsmerke. Hummeren skal være merket ved all senere omsetning, sier Ottemo.

Fiskere som har tillatelse til å drive kaisalg, må merke hummeren selv.

 

Effektiv kontroll

Ordningen vil gjøre kontrollen av ulovlig hummerfiske mer effektiv, og i arbeidet med å kontrollere at merkeordningen blir etterlevd, har salgslagene en sentral rolle.

– I Norge må alt førstehåndskjøp av hummer skje via salgslagene, og identitetsmerket skal være godkjent av det salgslaget som er ansvarlig for førstehåndsomsetningen, forklarer Ottemo.
Salgslagene skal også tilby kjøperne det nødvendige antall merker.

– Også Fiskeridirektoratet kontrollerer omsetningen av hummer, og svart omsetning vil bli politianmeldt, forteller Einar Ellingsen, som er sjef for kontrollseksjonen ved Fiskeridirektoratets ressursavdeling.

Hvor kommer hummeren fra? – Merkeordningen vil gjøre det enklere for forbrukerne å finne ut hvor hummeren kommer fra, og når den er fanget. Slike opplysninger vil de få ved å kontakte salgslaget. I tillegg kan konsumentene være sikre på at den norske hummeren de kjøper, er lovlig omsatt, avslutter Ottemo.