Tekst: politioverbetjent Kenneth Didriksen, ØKOKRIM

 

Vi har stilt to miljøkontakter følgende spørsmål:

  • Hvor lenge har han vært miljøkontakt
  • Hvordan er kontakten/samarbeidet med Miljøkoordinator
  • Hvordan er kontakten/samarbeidet med ledelsen på driftsenheten
  • Hvordan er kontakten/samarbeidet med andre miljøkontakter
  • Hva er bra og hva kan bli bedre i dette arbeidet
     
Lensmann Odd Arbid Bjørnbakk

Lensmann Odd Arvid Bjørnbakk
Åmli lensmannskontor, Agder politidistriktJeg har vært miljøkontakt i cirka 7–8 år og har denne oppgaven i Holt driftsenhet som omfattes av kommunene Risør, Tvedestrand, Gjerstad, Vegårshei og Åmli, forteller Lensmann Bjørnbakk.

Kontakten med miljøkoordinator er god og en av Agders to miljøkoordinatorer, Torvild Selås, holder faktisk til i driftsenheten her jeg er miljøkontakt. Vi har årlige møter der miljøkoordinatorene og alle kontaktene møtes sammen med blant annet Statens Naturoppsyn (SNO) og folk med begrenset politimyndighet (BPM).

Miljøarbeidet blir fint implementert i det øvrige arbeidet ved at jeg som lensmann sitter i den lokale ledergruppen ved driftsenheten. Vi bruker da det såkalte årshjulet som gjelder for miljøarbeidet ved Agder politidistrikt og driver planmessig POP-arbeid for mest effektiv ressursutnyttelse.

Bjørnbakk understreker at han har god kontakt med miljøkontaktene i nærmeste driftsenhet, men andre steder i det geografisk store politidistriktet blir såpass langt borte at det ikke blir praktisk.

Jeg opplever at miljøarbeidet blir godt ivaretatt. Dersom jeg skulle peke på noe som muligens kunne vært bedre blir det så generelt som at vi kunne ha hatt flere ressurser til å kunne få gjort enda mer miljøarbeid.

 

Politiførstebetjent Torkil Beistad

Politiførstebetjent Torkil Beistad
Regionkontakt Natur, Miljø og Sjøtjeneste i Region Midt i Nord-Trøndelag Politidistrikt

 

Jeg har vært miljøkontakt siden 1989 og er nå Regionkontakt, ansatt i 50 % stilling, i region Midt i Nord-Trøndelag Politidistrikt. En stilling jeg har hatt siden 2009.

Samarbeid med Miljøkoordinator er meget bra!! Samarbeid med ledelsen på driftsenhet og region fungerer også godt understreker Beistad.

Jeg vil si at jeg har meget godt samarbeid med de andre miljøkontaktene i Nord-Trøndelag Politidistriktet og også kontaktene i nabodistriktet, Sør-Trøndelag politidistrikt.

Jeg vil trekke frem at Nord-Trøndelag politidistrikt har kommet svært langt på Natur,Miljø og sjøtjeneste takket være en dyktig koordinator som pådriver/motivator.

Dessuten innehar de som har fagfunksjoner innen arbeidsfeltet høy kompetanse, det er viktig for oppgaveløsingen.
Med fare for å bli betraktet som verdensmestre i Nord-Trøndelag; Jeg kan ikke se at det er noe bestemt som kan forbedres, avslutter en tilfreds miljø-politimann.