Seminaret vil bli holdt på Quality Hotel Augustin, Trondheim, i tiden 25. august kl. 12.00 til kl. 14.00, 27. august 2010. Program vil bli ettersendt.

Kurspris per deltager er 3 075 kroner (inkluderer kursmateriell, møtelokaler, overnatting og helpensjon). Dagpakkepris for de som ikke skal overnatte eller spise middag er 485 kroner per dag og person. Alle deltagere må selv besørge bestilling av reise, men betaler ved avreise fra hotellet. Dersom noen ønsker å få tilsendt faktura fra hotellet etter endt seminar, må vi få beskjed om dette på forhånd.

Påmelding skjer elektronisk til konsulent Silke Baas Hartmann, silke.hartmann@politiet.no. Telefon 23 29 11 58. Påmeldingen skal inneholde opplysninger om navn, tittel, tjenestested, telefonnummer og e-postadresse. Det er viktig at de som ikke skal overnatte orienterer om det i påmeldingen.

Bindende påmelding innen fredag 28. mai 2010.

 

ØKOKRIM ønsker velkommen til et faglig interessant seminar.