Nasjonale indikatorlister:

  • For rapporteringspliktige kontakt bransjeorganisasjonene.
  • For rapporteringspliktige vekslere og oppbevaringstjenester kontakt Enheten for finansiell etterretning.
     

Internasjonale indikatorlister:

  • FATF (Virtual Assets Red Flag Indicators of Money Laundering and Terrorist Financing)

Under utvikling:

  • Mer info kommer