Nasjonale indikatorlister:

  • For rapporteringspliktige kontakt bransjeorganisasjonene.
  • For rapporteringspliktige vekslere og oppbevaringstjenester kontakt Enheten for finansiell etterretning.
     

Internasjonale indikatorlister:

  • Mer info kommer

Under utvikling:

  • Mer info kommer