Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
close
Domstol Saken gjelder Tiltalte Aktor Tidspunkt
Oslo tingrett Verdipapirhandelloven 2 Statsadvokat Inge Svae-Grotli 2018-10-30 - 25 dag(er)
Stavanger tingrett Hvitvasking, underslag, menneskesmugling 1 Statsadvokat Joakim Ziesler Berge 2018-09-17 - 10 dag(er)
Frostating lagmannsrett Bedrageri og økonomisk utroskap 2 Førstestatsadvokat Bård Thorsen 2018-09-10 - 10 dag(er)
Aust-Agder tingrett Plan- og bygningsloven 5 Førstestatsadvokat Hans Tore Høviskeland 2018-10-08 - 7 dag(er)
Oslo tingrett Korrupsjon 2 Førstestatsadvokat Marianne Djupesland 2018-10-22 - 20 dag(er)
Borgarting lagmannsrett Økonomisk utroskap og selvvask 1 Politiadvokat Esben Kyhring 2018-11-22 - 14 dager dag(er)
Oslo tingrett Økonomisk utroskap 1 Politiadvokat Maria Bache Dahl 2018-08-27 - 13 dag(er)
Borgarting lagmannsrett Verdipapirhandelloven 3 Førstestatsadvokat Hans Christian Koss 2019-01-08 - 38 dag(er)
Borgarting lagmannsrett Kreditorsvik 3 Førstestatsadvokat Bård Thorsen 2018-10-09 - 10 dag(er)
Borgarting lagmannsrett Korrupsjon 1 Førstestatsadvokat Trude Stanghelle 2018-09-04 - 20 dag(er)
Borgarting lagmannsrett Inndragningsforelegg, overtredelse av åndsverkloven Politiadvokat Maria Bache Dahl 2019-01-08 - 2,5 dag(er)
Oslo tingrett Bedrageri og markedsmanipulasjon 3 Førstestatsadvokat Håvard Kampen 2018-09-04 - 40 dag(er)
Oslo tingrett Bedrageri 2 Førstestatsadvokat Geir Kavlie og politiadvokat Åsne Hana Torgersen 2018-09-17 - dag(er)
Språk Norsk - NorwegianSpråk Nynorsk
ØKOKRIM
Post: Pb. 2096 Vika, 0125 Oslo / Besøk: C.J. Hambros plass 2 C, 0164 Oslo
Tlf: 23 29 10 00
Faks: 23 29 10 01