Under duejakt i Enebakk i Akershus høsten 2008 kom en mann i skade for å skyte en hønsehauk. Han meldte selv fra til kommunen om hendelsen og vedtok et forelegg på 4 000 kroner for å ikke i tilstrekkelig grad ha forvisset seg om at fuglen han skjøt på var et lovlig jaktobjekt. På gjerningstidspunktet innebar dette brudd på fredningsprinsippet i viltloven § 3, slik at straffebestemmelsen var viltloven § 56 første ledd første straffalternativ. Fredningsprinsippet er fra 1. juli 2009 videreført i et forvaltningsprinsipp i naturmangfoldloven § 15, hvoretter overtredelse er straffbar etter denne lovs § 75.