De gamle skiltene er gule med svart skrift, mens de nye er hvite med en rød firkant rundt. Dette ble han ikke hørt med. Kristiansand tingrett slo i dommen i november i fjor fast at fartsgrensen gjelder selv om skiltene ikke er byttet ut.

De nye skiltene er lettere å lese på avstand, og tiltalte anførte at han uansett ikke så grensen på det gamle skiltet. Tingretten kom til at han i så fall var uaktsom ut fra egne utsagn om at han har vært på ferie i området «siden han var en knyttneve stor» og at han har kjørt forbi området hvor skiltene står «tusenvis av ganger». Mannen ble derfor heller ikke hørt med at han var i unnskyldelig rettsvillfarelse.

Han ble heller ikke hørt med at et skilt inne på marinaen som angir at det er en 5 knops fartsgrense innenfor 50 meter fra land, innebærer en uttømmende regulering av fartsgrensene på stedet. Retten uttaler: «En aktsom båtfører har plikt til å være oppmerksom på skilt på sjøen.»

Straffen ble satt til 2 400 kroner i bot, subsidiært fengsel i 5 dager, i tråd med aktors påstand.