Ulovlig fiske av rødlisteart, rognhummer, i Arendal

Mandag 24. september i fjor kom tjenestemenn fra SNO og Agder politidistrikt over to menn som fisket med ruser i sjøen fra en åpen jolle. Dette var i Arendal kommune og cirka to kilometer øst for Arendal havn. Kontrollen ble gjennomført ved bruk av sivil båt og med personell iført feltuniform. Med andre ord var ikke siktede klar over at det var kontroll før på kort hold. Under kontrollen kom det fram at båteieren hadde satt ut to ruser og fått krabber og en hummer. Hummeren lå i bunnen av en bøtte sammen med krabber og plast over.

Mannen sa han hadde hatt rognhummeren i båten i ti minutter og at han hadde beholdt hummeren i båten fordi han ville vise litaueren, som han fisket sammen med, hvordan hummeren så ut siden litaueren ikke hadde sett hummer før.

Mannen erkjente straffeskyld for å ha fisket med ruse på et tidspunkt som han ikke skulle (lovlig rusefiske er i tiden 1. oktober til – 1. mai), fisket med ruser uten merking eller dispensasjon og for å ha fisket rognhummer uten å slippe den ut. Han fikk forelegg på 18 000 kroner samt inndragning av fiskeredskap. Saken ble blant annet omtalt i VG 14. mars 2013. Mannen var selvstendig næringsdrivende og var tidligere bøtelagt med 5 000 kroner i en miljøstraffesak (CITES – ulovlig import av to tukaner i september 2000).

 

Ulovlig fiske med svartelisteart, sørv, i Arendal

25. oktober i fjor anmeldte politiet to menn med polsk bakgrunn, bosatt i Kristiansand og Lindesnes. De fisket i Longumvann utenfor Arendal. Vannet ligger helt inntil E-18 og ca fem kilometer øst for avkjøring til Arendal. De hadde fisket med reker og fått den uønskede fisken sørv. Den ble lagt levende i vann i en kjølebag og senere brukt som levende agn for å få gjedde. De hadde fått en gjedde på cirka to kilo som de hadde gående levende uti vannet. Den hadde de tredd en svær jernkrok gjennom munnen på. Jernkroken var igjen festet til en tykk sene som de holdt fast til land. Mannen som hadde fått gjedda vedtok forelegg på 6 000 kroner for å ha fisket med levende sørv da han fikk gjedda. Den eldste mannen, som påstod han ikke hadde fått gjedde, nektet å vedta forelegget sitt, også på 6 000 kroner. Det ble ikke skrevet forelegg på forholdet med å holde ei gjedde i live på denne måten. Det punktet er henlagt på grunn av bevisets stilling. Vannet er alt fullt av sørv og farepotensialet med spredning ville først vært ved fiske i nytt vann der sørv ikke er. Det er uavklart hva som skjer med mannen som nektet å vedta forelegget for å ha fisket med levende sørv. Begge mennene var ukjent med de norske reglene rundt fiske med levende agn. Den eldste mannen snakket norsk og hadde bodd i Norge i 20 år. Saken ble forøvrig omtalt i Agderposten og NRK Sørlandet.