Heddal stavkirke i Notodden er et automatisk fredet kulturminne i henhold til kulturminneloven § 4. Et nærmere angitt område rundt kirken ble ved Riksantikvarens vedtak av 23.12.92 fredet i henhold til kulturminneloven § 21 (nå § 19).

Torsdag 20. september 2007 ble ca. 130 meter av kirkegårdsmuren i den nordre del av kirkegården revet i forbindelse med et dreneringsarbeide. Muren var omfattet av områdefredningen, og ble i ettertid erstattet av et tregjerde.

Notodden kirkelig fellessråd hadde i forkant av rivingen av muren ikke kontaktet kulturminnemyndighetene, og hadde ikke tillatelse til å rive muren.