Snøscooterspor

Saken ble oppdaget av Statens naturoppsyn (SNO). Bildet fra Ruakerkilen naturreservat i Grimstad viser hvor det ble kjørt med firehjulstrekker. Det er funnet rødliste-blomster og sommerfugler i området og noen av funnene er vurdert til å være av nasjonal interesse.