UlvI en dom fra Øvre Romerrike tingrett 26. september ble en mann dømt til fengsel i fire måneder for å ha felt en ulv i august 2011. Mannen ble også fradømt retten til å drive jakt og fangst i to år, samt inndragning av våpenet som ble benyttet. Fellingen skjedde i ynglesonen for ulv. Da den ble skutt var ulven 25 meter vest for en strøminnhegning hvor det var fire sauer. Retten trodde ikke på mannens forklaring om at ulven løp i full fart vestover i retning mot sauene da den ble skutt. Retten fant derimot bevist at ulven beveget seg retning nordover i en fart på ca 10 km/t da den ble skutt, men medommerne mente mannen likevel trodde ulven var i angrep på sauene. En samlet rett kom imidlertid til at mannen handlet med forsett om at det var tid og anledning til å forsøke å skyte skremmeskudd, i stedet for å felle ulven. Dommen er ikke anket. Det vil komme en artikkel om dommen i neste nummer av Miljøkrim.