Ulovlig mårfelle

Viltlovgivningen m/forskrifter angir hvilke arter som er jaktbare, tidsrom de er jaktbare og hvilke metoder som kan benyttes. Mår er en av artene som tillates fanget med felle, men det forutsettes at det er innenfor lovlig jakt- og fangsttid, dvs. i perioden fra 1. november til 15. mars. Conniebear er en lovlig felletype, da den fanger med sakseslag – slår over både nakke og hals.

Andre forutsetninger for fangst av mår er oppnådd minstealder på 16 år (opplæringsfangst fra fylte 14 år), betalt jegeravgift, grunneiers tillatelse og at fangstredskapen er merket med navn, adresse og evt. telefonnummer.

Den aktuelle fellen ble beslaglagt da den sto oppsatt i fredningstid. Den var i tillegg umerket.

Nord-Trøndelag politidistrikt beslaglegger tidvis en del feller som det er knyttet ulovligheter til. De fleste av disse fellene er nok beregnet på større rovdyr som jerv og gaupe, samt kongeørn. Antall beslag og tips tyder på at dette er en økende utfordring.