• Ei voksen ulvetispe i Skandinavia veier i snitt 49 kilo, mens hannen nærmer seg 50 kilo. Halen er forholdsvis rett og henger ofte ned. Om vinteren er fargen på pelsen som regel grå eller grågul, mens den om sommeren skifter mot mer grågult og rødbrunt. 
  • Til forskjell fra hunder er ulvens hode påfallende massivt og kroppen virker smalere og mer høyreist.
  • Ulven er spesialist på å jakte på og fange større klovdyr. Gjennom å jakte i flokk kan den ta store byttedyr som elg. I Skandinavia utgjør elg mer enn 95 prosent av dietten for ulvene og en flokk kan i snitt alene ta mer enn 100 elg per år.
  • Revirene i Skandinavia er mellom 500 og 2 000 kvadratkilometer store og flokkene som lever her kan variere fra tre til rundt ti individer.
  • I Skandinavia er det som regel bare lederparet som får valper og paringstiden er fra februar til mars. Valpene blir født i månedsskiftet april-mai, omtrent 63 dager senere, men blir først kjønnsmodne den andre vinteren de lever.
  • De unge ulvene forlater vanligvis flokken når de er ett til to år gamle, og som oftest skjer dette på våren, forsommeren eller høsten. De kan vandre svært langt fra reviret hvor de ble født, og kan i prinsippet dukke opp hvor som helst i Norge.

 

www.rovdata.no