Tekst: teamkonsulent Nina Norset Little, Økokrim / Foto: politiet

Seminaret er en arena hvor landets miljøkoordinatorer, miljøjurister, statsadvokater og politiledere med ansvar for miljøkriminalitet kan samles for å oppdatere og utvikle faget, samt knytte viktige relasjoner på tvers av geografi.

I en utfordrende organisatorisk og ressursmessig periode for politidistriktene var oppmøtet likevel sterkt og nær 70 deltakere fra 11 av de nye 12 distriktene var representert.

Det ble innholdsrike og interessante dager med foredrag fra blant annet Snorre Henriksen i Artsdatabanken om Norsk Rødliste for arter og lagdommer i Agder, Rune Bård Hansen som spilte inn anbefalinger fra dommersetet om aktorater i miljøsaker. Tirsdag ettermiddag var vi invitert til FRAM-instituttet hvor vi fikk en innføring i arbeidet som gjøres på Nordområdets senter for klima og miljøforskning. Politimester i Troms, Ole B Sæverud, ønsket velkommen til distriktet og skisserte noen av de miljøutfordringene Troms har, særlig knyttet til fiskeri, men også til et voksende problem med ulovlig motorferdsel i utmark.. Det ble et bakteppe for et lenger innlegg om nettopp motorferdsel ved Hans Tore Høviskeland, SNO direktør Pål Prestrud og Troms Politidistrikt ved miljøkoordinator Rolf Olav Sollied. Det var ellers spennende innlegg om alt fra etterforskning av skogbrukssaker fra den nye nasjonale miljøkoordinatoren på ØKOKRIM, Sjur Stava, kulturminne sak om den fatale skaden på Langsteinen i Salten politidistrikt, erfaringer fra politiarbeid på stedet med fokus på miljøsaker fra Troms og en gjennomgang av Jøa saken fra politiadvokat i Trøndelag, Amund Sand (Høyesteretts dom i denne saken er omtalt på side 59). Med andre ord, et variert program som bidro til et godt og lærerikt seminar.

Les mer om vår nye nasjonale miljøkoordinator her.