Med denne boken får politiet og påtalemyndigheten den første samlede fremstilling av arbeidsmiljøkriminalitet. Den gir en pedagogisk innføring i etterforsking og relevant regelverk og vil bli et nyttig hjelpemiddel i det videre arbeidet på et viktig og ofte komplisert kriminalitetsområde.

Bokens primære målgruppe er statsadvokater, påtalejurister og, ikke minst, etterforskere i politiet. Vi håper imidlertid at den kan være til nytte også for dommere, forsvarere, tjenestemenn i Arbeidstilsynet og for andre med interesse for emnet.

Når boken kommer kan den bestilles ved Økokrim på samme måte som de andre fagbøkene som Miljøteamet har gitt ut: nr. 12 «Kulturminnevern» (bind I og II, rev. utgave 2005) og nr. 17 «Hva er miljøkriminalitet» (2005).