Afrikansk og asiatisk elefant er på lista til CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora).
Elefanter

I Norge er brudd på CITES-reglene straffsanksjonert ved forskrift 15. november 2002 nr 1276 om handel med truete arter (CITES). Forskriften setter i korthet forbud mot innførsel, utførsel og reutførsel av arter på forskriftens liste I, og adgang til dette for arter på liste II og III på nærmere vilkår.

Listene finnes på www.dirnat.no/cites. Etter § 18 er viktigste straffehjemmel viltloven § 56, som har to års strafferamme.