Norges Miljøvernforbund

Norges Miljøvernforbund ble etablert i 1993 og har hovedkontor i Bergen, og regionskontorer i Tromsø og Oslo. De har over 1500 betalende medlemmer og mange av dem yter aktiv innsats i organisasjonen. Ca. 70% av Norges Miljøvernforbunds engasjement er egenfinansiert.

Norges Miljøvernforbund vil drive aktivt, effektivt og pågående miljøvern opp mot tvilende politikere og etablerte forurensningskilder. De ønsker å være en faglig tungvekter innenfor miljøvern og rådgivning innen miljøvern.

Norges Miljøvernforbunds arbeider med et vidt register av miljøsaker lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Satsingsområder nå er blant annet elektromagnetisk stråling, fiskeoppdrett og avfallssortering.

Kilde: www.miljovernforbundet.no
 


 

Bellona

Bellona

Bellona ble etablert i 1986. I begynnelsen avslørte de rustne tønner med miljøgifter. I dag jobber de tett med fagfolk, politikere og næringslivsledere for å stoppe forurensningen før den finnes.

Bellona er en uavhengig ideel stiftelse som arbeider for økt økologisk forståelse og vern av natur, miljø og helse. De arbeider uten driftsstøtte fra det offentlige. Folkelig engasjement kombinert med høyt faglig nivå og en langsiktig strategi for arbeidet.

Bellonas satsingsområder er i dag energi (fornybar energi, energieffektivisering, C02-håntering, transport og hydrogen), havbruk og fiskeri, miljøforvaltning, og miljøproblematikk i Russland.


Samarbeid med næringslivet

Bellonas filosofi er at den beste måten å utarbeide løsninger på er å samarbeide med de aktørene som faktisk kan sette disse løsningene ut i livet. Samarbeidet er også et resultat av Bellonas behov for tilgang på kompetanse som de ikke har i eget hus. For å komme frem til de beste løsningene jobber de tverrfaglig og ofte i dialog med forskninginstitusjoner, andre organisasjoner og næringslivet.


Internasjonalt engasjement

Bellona er i dag etablert med kontorer i Norge (Oslo), EU (Brussel), USA (Washington) og Russland (St. Petersburg og Murmansk). Bellona representerer den norske miljøbevegelsen i det europeiske samarbeidsorganet for miljøvernorganisasjoner - EEB og i det tilsvarende russiske Socio-Ecological Union. Bellona er også, som den eneste norske miljøvernorganisasjon, direkte akkreditert til det ledende råd i FNs miljøprogram UNEP.

Kilde: www.bellona.no
 


 

Norges Naturvernforbund

Naturvernforbundet ble etablert i 1914 og er Norges eldste og største natur- og miljøvernorganisasjon. Mange lokallag omfatter flere kommuner. Lokallag arbeider med natur- og miljøsaker i sine områder. Naturvernforbundet har fylkeslag i alle landets fylker og ca. 80 lokallag.


Internasjonalt engasjement

Norges naturvern er engasjert i flere internasjonal nettverk. De representerer Norge i verdens største nettverk av miljøorganisasjoner (Friend of the earth). De samarbeider også med Regnskogsfondet og Utviklingsfondet om internasjonale spørsmål.

Norges naturvernforbundet samarbeider med miljøvernorganisasjoner i land der miljøvern har dårlige kår. De har for tiden prosjekt i 16 land, de fleste fra det tidligere Sovjetunionen. De arbeider bl.a. med russiske miljøvernorganisasjoner på Kola og St. Petersburg for at det blir utviklet en offisiell handlingsplan for nedleggelse av de eldste atomreaktorerene i Nordvest-Russland.

Kilde: www.naturvern.no
 


 

Natur og ungdom

Natur og ungdom er Naturvernforbundets frittstående ungdomsorganisasjon. De er Norges eneste miljøvernorganisasjon for ungdom. De ble etablert 18. november 1967 etter at Norsk Feltbiologisk Ungdomsforening og Oslo katedralskoles Naturvernforening slo seg sammen. Året etter blir de tilsluttet Naturvernforbundet.

Natur og ungdom har lokallag over hele landet som jobber med miljøproblemene der de bor. De viktigste sakene for Natur og Ungdom er å stoppe de menneskeskapte klimaendringene, og å ta vare på naturmangfoldet.

Kilde: www.nu.no

 


 

Greenpeace

Greenpeace

Greenpeace er en internasjonal miljøorganisasjon som ble etablert av en liten gruppe aktivister fra Canada i 1971. De prioriterer globale miljøkampanjer. De er både økonomisk og politisk uavhengig. Greenpeace eksisterer kun i kraft av sine støttemedlemmer og gaver, og tar aldri imot bidrag fra stat eller næringsliv. Gjennom lobbyvirksomhet, informasjonsarbeid og ikke-voldelige aksjoner settes søkelyset på miljøproblemer og løsninger.

Greenpeace har hovedkontor i Amsterdam og har kontorer i 41 land, og 2,8 millioner støttemedlemmer.

Greenpeace har flere kampanjer som står høyt på dagsordenen: stoppe klimaendringene, beskytte urskogene, redde verdenshavene, stoppe atomtrusselen, eliminere giftige kjemikalier, si nei til genmanipulering.


Greenpeace Norden

Greenpeace ble etablert i Norge i 1988 og ti år senere ble organisasjonene i Sverige, Norge og Finland slått sammen til en organisasjon som fikk navnet Greenpeace Norden. Året etter ble også Danmark en del av denne organisasjonen. Greenpeace Norden har ca. 45 ansatte og 114 000 støttemedlemmer og et utall frivillige. I Norge arbeider Greenpeace hovedsaklig med klimaendringer og energispørsmål, helseskadelige miljøgifter og fiskeri- og havspørsmål.

Kilde: www.greenpeace.org/norway