Det var i perioden januar 2000 til høsten 2004 at en fabrikk fra Moss ved en rekke anledninger leverte betydelige mengder næringsavfall til et transportfirma. Avfallet bestod blant annet av returfiberrester, som i hovedsak er oppkuttet papir og plast. Transportfirmaet leverte næringsavfallet, etter anvisning fra et annet selskap, på en gård på Østlandet. Næringsavfallet ble levert på gården etter samtykke fra gårdeieren. På grunn av avfallets sammensetning førte det til fare på forurensning på gården og det omkringliggende området. Avfallet skulle vært levert på godkjent avfallsmottak. Økokrim har gitt de fem aktørene bot for overtredelse av forurensningsloven. Fabrikken er ilagt en bot på 300 000 kroner, transportfirmaet fikk en bot på 300 000 kroner og inndragning av vinning med en million kroner, selskapet som formidlet leveransen fikk en bot på 50 000 kroner og inndragning av vinning på en million kroner og en ansatt i dette selskapet fikk en bot på 30 000 kroner. Gårdeieren har fått en bot på 30 000 kroner og inndragning av vinning på 300 000 kroner.