I artikkelen «Aksjon strandsone» i Miljøkrim 1/2010 omtales en dom fra Sunnhordaland tingrett 30. oktober 2009, der en hytteeier ble idømt 80 000 i bot samt et borgerlig rettskrav på tilbakeføring av tiltakene. I artikkelen opplyses at anken i saken skulle behandles av Gulating lagmannsrett i august 2010. Anken i saken ble imidlertid trukket. Tingrettens dom, som er inntatt på lovdata, er derfor rettskraftig.