I oktober 2009 ble en arbeidstaker drept i en arbeidsulykke med en steinknusermaskin i Evje kommune (se bildet). Under en arbeidsoperasjon stakk avdøde overkroppen inn i maskinen på et sted hvor det manglet et stort vernedeksel. En vals fikk fatt i tøyet til avdøde, og han ble dratt inn i maskinen og omkom. Arbeidsgiver som var daglig leder og eneaksjonær i firmaet hvor avdøde var ansatt, fikk personlig bot på kr 125 000,- for manglende verneinnretninger på maskinen (aml. § 5-5 (1)), manglende opplæring (aml. § 3-2 (1)a) og brudd på internkontrollforskriften. Aksjeselskapet som leide ut maskinen fikk foretaksstraff på kr 100 000,- for manglende verneinnretninger på maskinen (aml. § 5-5 (1)) og for å ha leid ut en maskin uten at det fulgte bruksanvisning med (aml. § 5-5(4)). Firmaet som eide maskinen, fikk foretaksstraff på kr 75 000,- for de samme bruddene på aml. som utleier av maskinen. Foreleggene er vedtatt.