Georgsen i naturenFoto: Jon Atle Georgsen som nå er ansatt i et 6-måneders engasjement på miljøkrimavdelingen ved ØKOKRIM.

  • Han har studiebakgrunn fra PHS fra 2003–05 i tillegg til et senere studium fra PHS i Bekjempelse av miljøkriminalitet modul 1 og 2A (naturkrim)
  • Studiebakgrunn (årsstudium) fra Høgskolen i Hedmark i utmarksforvaltning.
  • Tidligere arbeidssted er Søndre Buskerud politidistrikt (Sør-Øst): Nedre Eiker lensmannskontor 2005–06,
  • Lier lensmannskontor 2006 og fra Sigdal lmk 2011–13: regionkontakt Trillemarka – Rollagsfjell naturreservat.

Send ditt neste bidrag til: Miljøkrimredaksjonen