Bellonas Ressursforum inviterte den 19. mars til et møte med debatt rundt temaet: Er miljøkriminalitet kriminelt nok.

På møtet deltok blant annet riksantikvar Jørn Holme, Bellona-leder Frederic Hauge, førstestatsadvokat og leder for ØKOKRIMs miljøkrimavdeling Hans Tore Høviskland, Ivar Husby fra Politihøgskolen, Anette Fischer fra KLIF og Rina Kerr som representerte Norsk Gjenvinning Norge AS.

 

Miljødialog med myndighetene

BellonaBellona redegjorde for det de har opplevd de siste årene som en skuffende mangel på oppfølging fra politi og påtalemyndighetens side i saker stiftelsen har anmeldt. KLIF, Mattilsynet og Fylkesmannens miljøvernavdeling i flere fylker melder også om tilsvarende erfaringer.

Bellona har i tillegg merket seg en økende frustrasjon som kommer til syne i kontakt med våre samarbeidspartnere. Flere aktører gir uttrykk for at det er for enkelt å omgå regelverket og på denne måten skaffe seg uønskede konkurransefortrinn.

På bakgrunn av dette har miljøstiftelsen spurt seg hvorvidt miljøkriminalitet har mistet nødvendig oppmerksomhet. Bellona har derfor etablert en dialog med Riksadvokaten og andre myndigheter, og mener tiden er inne for å drøfte disse spørsmålene med et større publikum.

Er det riktig at miljøkriminalitet har kommet urimelig mye i skyggen av andre saksområder? Hvor langt har i så fall denne utviklingen kommet, og hva kan eventuelt gjøres for å snu den? Dette var sentrale spørsmål som Bellona inviterte til debatt om i møtet som ble arrangert.

 

Tekst/bilde: Oddgeir Buraas, ØKOKRIM. Foto: Hans Tore Høviskeland og Bellona­leder Frederic Hauge.