Dyrevelferd banner

Hensikten er å etablere en felles plattform for bedre samarbeid.

  • Både Politidirektoratet og Mattilsynet ønsker et mer systematisk samarbeid og raskere oppfølging av sakene.
  • Et tettere samarbeid mellom politiet og Mattilsynet vil gi bedre mulighet til å benytte den samlede kompetansen i dyresaker.

På seminaret 21. og 22. januar deltar Politi­direktoratet, Mattilsynet, politidistriktene og ØKOKRIM. Formålet med seminaret er å gi deltakerne økt kjennskap til etterforskningsmetoder og regelverk. Hvilke utfordringer og forventninger som er knyttet til kriminalitet mot dyrevelferd, står også sentralt. Det skal videre legges til rette for et godt lokalt samarbeid mellom etatene.

Politihøgskolen har tatt inn dyrevelferd som en del av opplæringen for tjenestemenn som tar etterutdanning innen miljøkriminalitet. Det er politi­distriktenes miljøkoordinatorer som fungerer som kontaktpersoner for Mattilsynet. Det er dette samarbeidet som styrkes nå.

Her finner du programmet.

Seminaret er åpent for alle frem til kl. 13.00 på onsdag.