driftbygning_lagdelt_bredde.jpg

Tekst og foto: politioverbetjent Kenneth Didriksen, ØKOKRIM  /  3D-illustrasjon: 3D-prosjektet, Kripos

– Og det er midt i blinken for miljøsaker, svarer en engasjert prosjektleder Leif Riise på spørsmålet om en demonstrasjon for ØKOKRIMs miljø­krimavdeling kan være aktuelt.

Prosjektet eies av POD og består av seks personer fra det kriminaltekniske miljøet ved Kripos/Oslo politidistrikt. Leif Riise og Øyvind Garau (se bildet nederst på siden), som begge er heltidsansatt i prosjektet, forteller ivrig om verktøyets virkemåte, muligheter og fortreffelighet for Miljøkrimavdelingen.

Virkemåte

Enkelt fortalt måler politiets laserskanner avstander ved hjelp av laserstråler som sendes ut 360 grader i horisontalplanet og 270 grader i vertikalplanet. Hvert punkt som måles, får en spesifikk x-, y- og z-koordinat. Sammen utgjør punktene en punktsky som kan bearbeides og leses som en svært detaljert tredimensjonal fremstilling av åstedet eller objektet.

Det er langt fra Otto Bergs målebord, som tidligere var pensum på Politiskolen, til resultatene fra 3D-skanningen. Tidligere har vi sett dette som en av de kule datadingsene på CSI, men nå er skanneren på full fart inn som politiets nye tegneverktøy. Her kan du se en video om hvordan politiet i New Mexico bruker verktøyet i trafikksaker.

Teknikken brukes også innen forskning, industri og arealplanlegging, samt av politiet i flere land. – Men vi er først ute av de nordiske politietatene, forklarer Riise, og nevner at rettsvesenet i flere land har godtatt metoden som bevis i retten. Den pedagogiske redegjørelsen viser seg å være overbevisende også for kolleger uten kriminalteknisk bakgrunn.

Rise og Garau forklarer muligheter og begrensninger ved å vise til erfaringer de har gjort fra forskjellige hendelser, som storbrannen i Lærdal, helikopterulykken på Sollihøgda og sprengningsulykken på Geilo.

driftbygning_lagdelt_3dskanning.jpgHvis man i tillegg fotograferer et 360-graders panorama fra samme punkt og kopler dette med punktskyen, får hvert enkelt punkt en fargeinformasjon. Det gir 3D-gjengivelsen tilnærmet fotokvalitet, samtidig som man bevarer de tredimensjonale detaljene.

Det er betydelige datamengder som skal behandles, og det krever solid utstyr, blant annet en kraftig laptop som Riise og Garau har med seg. Til prosjektledelsens glede viser det seg imidlertid at en vanlig politi-PC på
ØKOKRIMs møterom klarer å vise skjermbilder av presentasjonen.

Rise forklarer det unike ved informasjonen i punktskyen: – Åstedet kan sendes som en datapakke hvor som helst i verden. Man trenger ikke dra ekspertene, eller for den saks skyld retten, ut i terrenget eller opp på fjellet, man tar ganske enkelt med seg det detaljerte tredimensjonale åstedet til ekspertene.

Politiets prosjekt har også inngått et faglig samarbeid med Krigsskolen. Forsvarets kadetter har alltid brukt kart i sine simulerte øvelser, og politiet og Krigsskolen deler nå sine måledata for å få detaljerte gjengivelser til hvert sitt bruk. Også flere kommuner, deriblant Oslo, har flyskannet hele kommunen og har dermed tilgang til en detaljrikdom langt utover det vanlige kart kan tilby. Oslo kommune har faktisk tatt enda et steg og skrevet ut deler av kommunekartet med en 3D-printer.

– Kommunens skanning dekker store områder og er ikke på langt nær detaljert nok til å dekke politiets behov på et åsted, men vi kan bruke kommunens data for å få et oversiktsbilde av et aktuelt område, forklarer Riise.

Veien videre

Status for prosjektet er nå at det tekniske utstyret er kjøpt inn, ansatte har fått kompetanse i bruk av programvaren, og metoden har blitt prøvd ut i forskjellige sammenhenger og på diverse åsteder, med gode resultater. Prosjektslutt er satt til 30. juni 2015, etterfulgt av en vurdering fra prosjekteier POD.

3dskanning.jpg

Fra venstre: Leif Riise og Øyvind Garau