Ansatte ved Miljøteamet:

Knut A. N. Rørholt
Knut A. N. Rørholt
begynte 1. november i år på Miljøteamet i et vikariat for John Starheimsæter (frem til 28. februar 2011). Rørholt gikk ut av Politihøgskolen i 1989. Han kommer nå fra Kragerø politistasjon, Telemark politidistrikt. Han har, i tillegg til å ha tjenestegjort ved Kragerø politistasjon, tjenestgjort i Oslo politidistrikt og Utrykningspolitiet. I 2009 var han hospitant ved ØKOKRIMs miljøteam og i år har han gått på Politihøgskolens miljøkurs.
John Starheimsæter
John Starheimsæter
er innbeordret til Politidirektoratet, seksjon for politiberedskap og krisehåndtering i tiden fra 1. november i år til 28. februar 2011.

I neste nummer kan du lese om:

  • brukthandelloven
  • hummerfangst

 

Smakebit på artikkelen om brukthandelloven:

Handel med brukte gjenstander er en velkjent arena for omsetning av tyvegods. Muligheten som naturlig ligger i brukthandelkonseptet, ved å kunne kjøpe en brukbar gjenstand til en lav pris, kan medvirke til at kundens skepsis til opprinnelse og historikk blir senket. Dette gjelder ikke minst ved omsetning av kunst- og kulturminneobjekter og antikviteter som kan være unike ut fra hvem kunstneren er eller det kan være knyttet til lokalhistorie eller samlerinteresse. I Ot.prp.nr 61 (1998–1999) gjengis fra Justisdepartementets høringsuttalelse: «...at det er viktig å halde på avgrensningar og kontroll med brukthandelen, blant anna fordi det går føre seg ei ikkje lita omsetning av tjuvegods i denne verksemda»

Ved en så omfattende handelsvirksomhet, og med de fallgruver som er til stede, er det derfor viktig, ikke minst for politiet, å være klar over reguleringene som fins i Brukthandelloven og Brukthandelforskriften og hvilke krav som settes til den handlende.

Juleillustrasjon, av Shutterstock

Materiellfrist for Miljøkrim 1-2011: 10. mars

 

Vi ønsker våre lesere en gledelig jul!