Økokrims miljøskriftserier

Faghefte nr. 17
Hva er miljøkriminalitet? (2006)
Faghefte nr. 12
Kulturminnevern, to bind (2005)
Faghefte nr. 19
Arbeidsmiljøkriminalitet
Kommer i 2009

 

Det er snart gitt ut 19 faghefter i Økokrims skriftserie. Fem av dem om miljø:

Fauna- og annen naturkriminalitet (1994) – utgått
Kulturminnevern, bind I og II (2005), Hva er miljøkriminalitet? (2006) og Arbeidsmiljøkriminalitet (kommer i 2009)

Bøkene blir brukt av bl.a. kommunene, fylkene, i politidistriktene, statsadvokat-embetene, advokater, og i undervisningen ved noen av landets høgskoler. Det er også en økende interesse blant privatpersoner som bestiller bøkene.

Bøkene kan bestille hos Økokrim på e-post miljokrim.okokrim@politiet.no

 

I neste nummer:

  • Miljøfarlig avfall
  • Biologisk mangfold
  • Kulturminne i gamle graver

Vi ønsker våre lesere en god jul og et godt nytt år!