Ansatte ved Miljøteamet:

Aud Ingvild Slettemoen
Aud Ingvild Slettemoen
vikarierer som redaktør for Tarjei Istad i neste nummer av Miljøkrim, dvs. julenummeret 2010.
Joachim Scholden
Joachim Schjolden
er nytilsatt i stillingen som biolog på Miljøteamet. Han startet 1. september 2010 i en 50 % stilling.
 
Lillian Nordby Øktner
var nytilsatt i stillingen som førstekonsulent 1. mai 2010 (grafisk designer og kommunikasjonsmedarbeider). Hun har blant annet ansvaret for å utforme Miljøkrim.

 

I neste nummer:

  • Ulvestammen i Skandinavia
  • Sosial dumping
  • Etterforskning av overtredelser av plan- og bygningsloven