Ansatte ved Miljøteamet

Katharina Rise

Katharina Rise
Katharina Rise er konstituert statsadvokat ved Økokrim fra 1. januar 2008.

Hun kommer fra Oslo statsadvokatembeter hvor hun har permisjon fra sitt embete som statsadvokat og er ansatt ved Miljøteamet frem til 30. juni 2008.

Ingunn Mansås Kjærstad
Ingunn Mansås Kjærstad
Politiinspektør Ingunn Mansås Kjærstad har fra januar 2008 hatt hovedansvar for finans- og miljøsaker ved Seksjon for organisert kriminalitet i Politidirektoratet.
Før hun tiltrådte stillingen i POD arbeidet hun som politiadvokat ved Finans- og miljøkrimseksjonen ved Oslo politidistrikt.
John Starheimsæter

John Starheimsæter
Politiinspektør John Starheimsæter er tilbake som etterforsker ved Miljøteamet etter tre års innbeordring til Politidirektoratet.

John tjenestegjorde i POD ved Seksjon for politiberedskap og krisehåndtering og arbeidet blant annet med utvikling og implementering av politiets beredskapssystem (PBS).


Miljøhåndboken

I 2006 kom boken «Hva er miljøkriminalitet?». Boken er nr. 17 i Økokrims skriftserie og er en håndbok i bekjempelse av miljøkriminalitet innen politiet, påtale-myndigheten og forvaltningen. Den vil også være en orientering for alle andre som er interessert i å få et innblikk i hva dette temaet omfatter. Forfatterne er Hans Tore Høviskeland, Rune B. Hansen og Jørn Holme.

Boken koster 100 kroner og kan bestilles fra Økokrim.

 

Husk:

Meld fra om kunst- og kulturminnesaker til kunsttips.okokrim@politiet.no. Både små og store saker er interessante for å få best mulig oversikt over denne typen kriminalitet.

Ta eventuelt kontakt på telefon 23 29 10 80.

 

I neste nummer:

  • Nedbygging av utmark i Norge
  • Dobbeltstraff i miljøsaker
  • Sogn- og Fjordane politidistrikt

 

Stoffrist 1. juli 2008