Nytt om navn

Rune B. HansenRune Bård Hansen

Rune Bård Hansen er tilbake som førstestatsadvokat ved ØKOKRIM og Miljøteamet fra 1. april i år. Han har hatt permisjon fra 1. desember 2003 for å arbeide som assisterende sysselmann på Svalbard og konstituert lagdommer i Agder lagmannsrett. Han vil nå i første omgang prioritere utarbeidelse av en håndbok i etterforskning og påtalebehandling av arbeidsmiljøkriminalitet og vil for øvrig lede etterforskning og aktorere saker på alle Miljøteamets områder.

Hans Tore Høviskeland

Statsadvokat Hans Tore Høviskeland ble i Statsråd 23. mars 2007 utnevnt til førstestatadvokat ved ØKOKRIM. Hans Tore Høviskeland fortsetter som leder av ØKOKRIMs Miljøteam.

Tone Bærland

Politiinspektør Tone Bærland ved Miljøteamet er engasjert i en stilling som instruktør i opplæring av menneskerettigheter for indonesiske politiledere. Dette er et prosjekt i regi av norske myndigheter som vil foregå i Ache-provinsen i Indonesia. Opplæringen vil foregå i tre faser og første fase begynner i slutten av april og vil vare til medio juni i år.

Grethe Kleivan

Seksjonssjef Grethe Kleivan, Politidirektoratet ble i Statsråd 16. mars 2007 utnevnt til avdelingsdirektør i Justis- og politidepartementet.

 

Miljøhåndboken

BlomstI januar 2006 kom boken «Hva er miljøkriminalitet?». Forfatterne er Hans Tore Høviskeland, Rune B. Hansen og Jørn Holme. Boken er nr.17 i ØKOKRIMs skriftserie og er en håndbok i bekjempelse av miljøkriminalitet innen politiet, påtalemyndigheten og forvaltningen. Den vil også være en orientering for alle andre som er interessert i å få et innblikk i hva dette temaet omfatter. Boken koster 100 kroner og kan bestilles fra ØKOKRIM.

 

Årets miljøseminar

Dato for årets miljøseminar er satt til 27.–29.august. I år samles vi i Ålesund, en interessant by med mange kvaliteter for politiet og påtalemyndigheten med miljøengasjement. Sett av datoen allerede nå. Invitasjon og ytterligere informasjon vil komme etter hvert.

 

I neste nummer

  • Bereiste gjenstande- Bereiste gjenstander
  • Treets rettsvern
  • Den nye Rødlisten
  • Vest-Oppland politidistrikt

 

Stoffrist 29. juni 2007