Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
close

Artikler

Publisert

Artikler

Både enig og uenig med Rieber-Mohn

Jeg er selvfølgelig enig i at det bør bli mer utrygt å være miljøforbryter. Men jeg er uenig i at dette ikke er oppnådd fordi Statens naturoppsyn (SNO) ikke tenker strategisk eller legger stor nok vekt på å være i mediebildet, sier SNO-direktør Kai Erik Tørdal.

Helgeland politidistrikt: På tokt i ulendt distrikt

Helgeland politidistrikt strekker seg fra grensen mot Nord-Trøndelag i sør til Salten politidistrikt i nord. Distriktet har 179 ansatte som skal betjene 73 950 innbyggere. Det er 11 geografiske og tre funksjonelle enheter i politidistriktet.

Interpol ser på klimakvotekrim

Interpol skal se på mulig kriminalitet som følge av innføring av klimakvoter. Det ble klart på den sjette Interpolkonferansen om miljøkriminalitet, som ble holdt i Lyon i
oktober.

Miljøbuss i Sverige

Nye arbeidsmetoder hjelper etterforskerne som jobber med miljøkriminalitet. I Västra Götaland i Sverige har de skaffet seg en miljøbuss som skal hjelpe dem til å bli mer effektive til å løse miljøkriminaliteten.

Miljøpatruljen oppklarte miljøkriminalitet

Etter 20 år som kriminaltekniker ved Sør-Trøndelag politidistrikt gjør jeg for tiden tjeneste i Utrykningspolitiet, distrikt 8 (Trøndelag). Sammen med politiførstebetjent Olav Berg kjører jeg miljøpatruljen i distriktet.

Politiets etterforskning av sjøulykker

Fra 1. juli i år overtok politiet ansvaret som sjøfartsinspektørene tidligere hadde for straffeprosessuell etterforsking av sjøulykker mv. Bestemmelsene i påtaleinstruksen kapittel 32 om sjøfartsinspektørene ble samtidig opphevet.

Straffeskjerpelse ved «særlig skjerpende omstendigheter»

Arbeidsmiljøloven (aml) § 19-1 hjemler straffansvar for innehaver av virksomhet, arbeids-giver og den som i arbeidsgivers sted leder virksomheten. Det følger av bestemmelsens andre ledd at strafferammen heves fra tre måneders til to års fengsel ved ”særlig skjerpende omstendigheter” Når bør den skjerpede siderammen benyttes og hva er de prosessuelle følgene av det?

Utrykningspolitiet og miljøkriminalitet langs veien

Utrykningspolitiet (UP) har de senere årene endret noe fokus. Tidligere var UP i stor grad et rendyrket, profesjonelt trafikkpoliti. I dag er UP fremdeles et profesjonelt trafikkpoliti, men nå også med større satsing på den generelle kriminalitetsbekjempelsen. Svært mange typer kriminalitet har det til felles at et kjøretøy er et nødvendig redskap for å utføre den straffbare handlingen. Dette kjennetegner også de fleste former for miljøkriminalitet. Det er derfor helt naturlig for Utrykningspolitiet å ta aktiv del i bekjempelse av miljøkriminalitet langs vei, ettersom det er der UP har sitt hovedvirke.

Vil ha mer naturoppsyn

Statens naturoppsyn (SNO) må tenke mer strategisk og være oftere i media. Det må bli mer utrygt å være miljøforbryter, sier Georg Fredrik Rieber-Mohn.
Økokrim
Post: Pb. 2096 Vika, 0125 Oslo / Besøk: C.J. Hambros plass 2 C, 0164 Oslo
Tlf: 23 29 10 00

Personvern og informasjonskapsler

Økokrim skal behandle personopplysningene dine på en lovlig og sikker måte. Ved å klikke på lenken nederst i denne teksten kan du lese om hvordan vi behandler personopplysningene dine. Du kan også lese om hvilke rettigheter du har når du er registrert i våre systemer og registre. Vi bruker informasjonskapsler (cookies) på denne nettsiden slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Les Økokrims personvernerklæring og mer om vår bruk av informasjonskapsler her.