Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
close

Artikler

Publisert

Artikler

Bekjempelse av fiskerikriminalitet

Politihøgskolen i Bodø har fått godkjent en etterutdanning i Bekjempelse av Fiskerikriminalitet som et høgskolestudie. Det gir 20 studiepoeng. Deltakere på studiet er ansatte i Kystvakten, Skatteetaten, Fiskeridirektoratet og politiet.

Ulovlig bruk av bygning til klubblokale for Bandidos

I saker etter plan- og bygningsloven om ulovlig bruk av bygg er det helt avgjørende at naboer står frem. Dersom man ikke kan føre vitner som i det daglige har observert bruken, vil det være vanskelig å nå frem i denne type saker.

Tosporet system i ny plan-og bygningslov

Økokrim oppfordrer kommunene til å fortsette å anmelde alvorlige brudd på plan- og bygningslovgivningen også etter at ordningen med kommunalt overtredelsesgebyr innføres.

Strenge regler for eksport av avfall

Økonomisk vekst og globalisering har ført til en verdensomfattende økning i grensekryssende transport av avfall. Det er strenge internasjonale regler på dette området. Statens forurensningstilsyn (SFT) samarbeider med tollvesenet og politiet for å avdekke og stanse ulovlig eksport av avfall på tvers av landegrensene.

Stoppet konteiner med dekk og kjøleskap

Tidligere i år fikk Tollregion Oslo og Akershus og SFT melding fra Oslo politidistrikt om at det sto blant annet dekk, møbler og kjøleskap utenfor konteiner på Frysja i Oslo.

Når er byggesak straffesak?

Det kan være straffbart å bygge tilbygg eller terrasse uten å søke kommunen, selv om man får tillatelse i etterkant.

Hordaland politidistrikt – Natur og kultur

Hordaland politidistrikt er Norges nest største og omfatter 30 kommuner med i alt 432 800 innbyggere. Vi har 929 ansatte, fordelt på 889 årsverk. Politidistriktet har to kommuner i Sogn og Fjordane fylke, Solund og Gulen, mens de sørligste kommunene i Hordaland fylke, ligger i Haugaland og Sunnhordland politidistrikt.

Gravplasser mangler lovbeskyttelse etter 40 år

Nye graver er beskyttet av gravferdslovens bestemmelser i en halv mannsalder. Kulturminneloven ivaretar fredningen av gamle graver fra før reformasjonen i 1537. Alt av graver, gravplasser og skjeletter mellom disse tidsskillene, det vil si de aller fleste gravene i Norge, mangler både lovbeskyttelse mot inngrep og retningslinjer for håndtering ved eventuelle skjelettrester som kommer til syne.

Forbud mot vasspest

Vannplanten vasspest utgjør et stadig større problem i norsk natur. Direktoratet for naturforvaltning (DN) har derfor utarbeidet en forskrift som forbyr både vasspest og den beslektede planten smal vasspest. Forskriften trer i kraft med umiddelbar virkning.

Farlig flis

I løpet av august 2007 i Tromsø oppdaget flere personer at det var lagt ut store mengder oppfliset trevirke innblandet annet avfall i og i umiddelbar nærhet av et alpinsenter og en fotballbane i Krokelvdalen i Tromsø. Dette området ligger rett i nærheten av tett bebygd område, og benyttes av befolkningen i Tromsø til ulike frilufts- og idrettsaktiviteter.
Skriv ut Tips en venn
Språk Norsk - NorwegianSpråk Nynorsk
Bokmål Nynorsk
ØKOKRIM
Post: Pb. 2096 Vika, 0125 Oslo / Besøk: C.J. Hambros plass 2 C, 0164 Oslo
Tlf: 23 29 10 00
Faks: 23 29 10 01