Uforsvarlig innkvartering

To bilpleiefirmaer har vedtatt forelegg på 50 000 kroner hver fra Oslo politidistrikt for innkvartering i strid med arbeidsmiljøloven § 4-4 fjerde ledd. Hos det ene firmaet ble et rom i tilknytning til verkstedet brukt som kombinert soverom, kjøkken og garderobe, og det var skittent og uhygienisk der. Det andre firmaet innkvarterte minst elleve ansatte i en leilighet uten røykvarslere, med skitt og mugg og sengeplasser i en bod uten vindu.

Mangelfull riveplan

Under riving av en trappesjakt på Aker Brygge i Oslo løsnet et betongelement og falt fra 7. til 1. etasje. Dekket i 1. etasje kollapset, slik at to arbeidere som var i kjelleren, ble skadet. Bygningens konstruksjonsmessige forhold var ikke tilstrekkelig utredet i riveplanen. For dette ila Oslo politidistrikt entreprenøren og byggherren forelegg for brudd på arbeidsmiljøloven § 2-2 på henholdsvis 100 000 og 300 000 kroner. Begge forleggene er vedtatt.

Ulovlig mårfelle

I mars 2015 satte en mann i Bergen opp en mårfelle 170 cm over bakken med 12 cm inngangsåpning. Kravet i jaktforskriften §§ 31, 32 er maks 9 cm åpning for feller under 200 cm over bakkenivå. En fuglehund fikk snuten i fellen, slik at slagfellen klappet over hundens overkjeve med smerte og blødning til følge. Felleeieren vedtok et forelegg på 4 000 kroner fra Hordaland politidistrikt.

Ettersøk etter hjort med kunstig lys uten å varsle

En mann som i september 2014, i Tysnes, brukte lommelykt under ettersøk etter påskutt hjort uten å varsle politi, jaktretthaver eller kommunen, har vedtatt et forelegg fra Hordaland politidistrikt på 8 000 kroner for brudd på viltloven § 20 tredje til femte ledd.

Drukningsulykke under veiarbeid – nytt forelegg

Under reetablering av veitrasé for E6 langs Rungstadvannet i Steinkjer i november 2012 raste grunnen ut under en gravemaskin, som raste ned i vannet. Føreren druknet. Det var ikke utarbeidet skriftlig SHA-plan (sikkerhet, helse og arbeidsmiljø) til prosjektet. I en slik plan skulle en foreliggende geoteknisk rapport med spesifikke tiltak for å redusere rasfaren være innarbeidet. Et punkt i et byggemøtereferat om tilstedeværelse av geotekniker ved arbeidene på det aktuelle stedet ble ikke fulgt opp.
For dette ila Nord-Trøndelag politidistrikt i mai 2015 byggherre Statens vegvesen region midt et forelegg på 600 000 kroner for brudd på flere bestemmelser i byggherreforskriften. Hovedentreprenøren Veidekke ble ilagt forelegg på 800 000 for brudd på bestemmelser i byggherreforskriften og internkontrollforskriften som følge av blant annet mangelfull SJA (sikker jobb-analyse) og for liten rekkevidde på gravemaskin.
Disse foreleggene trådte i stedet for tidligere forelegg, som for Veidekkes del hadde vært på 1 000 000 kroner, se Miljøkrim 1/2015 s. 57.