www.miljokrim.no

Abonnere på Miljøkrim?

Miljøkrim distribueres til politiet, påtalemyndigheten, domstolene, kommunene, naturoppsyn, miljø- og kulturminneforvaltningen, med flere, og gis ut to til tre ganger i året. Alle utgaver publiseres på hjemmesiden, men hvis du ønsker å motta bladet i posten, kan du fylle inn en forespørsel her. Er dere forøvrig flere på arbeidsplassen som ønsker bladet, er det fint om dere sender en samlet henvendelse med én mottaker. Sett antall blader da i siste felt. 

Her kan du også legge inn navnet på din avdeling om du heller ønsker at vi sender direkte til arbeidsplassen.

For at vi skal få gitt deg et svar på henvendelsen, er det fint om du skriver inn e-posten din.