Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
close

Artikler

Her får du listet opp alle artiklene fra 2016 og bakover. Etter 2016 legger vi kun ut en PDF av bladet.

Miljøkrim Desember 2016

Blinkskuddet

Hvis du har et bilde du vil dele med leserne, send ditt bidrag til miljokrim.okokrim@politiet.no med en beskrivelse og eventuelt en tittel. Legg gjerne med et bilde av deg selv og skriv litt om din bakgrunn også.

Baksiden: Ny nasjonal miljøkrimkoordinator

Sjur Stava er nå ansatt som nasjonal miljøkrimkoordinator i ØKOKRIM, og tar dermed over for Oddgeir Buraas som er blitt pensjonist.

Tiltalt for forurensning: Risikerer 2 eller 15 års fengsel

Etter at Justisdepartementet hevet strafferammen for alvorlig forurensning i straffeloven § 240 første ledd fra 10 til 15 års fengsel, er spørsmålet for statsadvokaten i de fleste saker nå om det skal tas ut tiltale med en strafferamme på 2 eller 15 år – det finnes ingen mellomting.

Rettsuvitenhet i straffeloven 2005 § 26 – særlig om miljøområdet

1. En av endringene i straffeloven 2005 som kan komme til å få en viss betydning på miljøområdet, er reguleringen av rettsuvitenhet i lovens § 26. I de fleste tilfeller vil manglende kjennskap til rettslige forhold – nå som før – ikke gi grunnlag for frifinnelse, men for enkelte tilfeller signaliserer forarbeidene et noe dempet skyldkrav ved rettsuvitenhet. Det er for tidlig å si hva dette vil bety i praksis. Formålet med denne artikkelen er å gi en oversikt over temaet rettsuvitenhet og presentere noen sentrale uttalelser i forarbeidene til loven som man bør være kjent med i forberedelsen av miljøsaker fremover.

– Lite avskrekkende innsats mot arbeidsmiljøkriminalitet

Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes innsats mot arbeidsmiljøkriminalitet (Dok. 3:15 – 2015–2016) ble overlevert Stortinget 21. juni. Undersøkelsen viser at myndighetenes bekjempelse av arbeidsmiljøkriminalitet er for lite avskrekkende, og at det er behov for at både politiet og Arbeidstilsynet styrker sin innsats.

Arbeidsmarkedskriminalitet

Viktige endringer i allmenngjøringsloven fra 1. juli 2015: 1. strafferammen økes til tre års fengsel og 2. bestillere og oppdragsgivere risikerer straff for medvirkning og inndragning av fortjenesten.

Rovdyrkonflikten – Politiets rolle og forebyggende arbeid

Rovdyrkonflikten har gradvis gått fra å være en konflikt mellom mennesker og dyr til å bli en konflikt mellom rovdyrmotstandere og de som ønsker en bærekraftig rovdyrbestand. Særlig betente er konflikter om ulv.

Effektiv bruk av overtredelsesgebyr?

Arbeidstilsynet mener færre henlagte anmeldelser for brudd på arbeidsmiljøregelverket og høyere bøter fra politiets side er nødvendig for å lykkes med å bekjempe arbeidsmiljøkriminalitet og sosial dumping.

– En handel med konsekvenser?

EUs tømmerforordning fra 2010 ble gjennomført ved forskriftene om omsetning av tømmer og treprodukter med opprinnelse i og utenfor Norge. Regelverket trådte i kraft i Norge 1. mai 2015. Hvorfor trenger vi dette regelverket?

Ulovlig felling av fjellrev

I mars i fjor felte en mann i 40-årene en fjellrev ulovlig på småbruket sitt i Skjåk kommune. I forbindelse med opprydding og brenning av gammelt og råttent treverk i nærheten av et reveåte han hadde lagt ut, tok han med seg et kombinasjonsvåpen for å se om han kunne felle noen kråker som oppholdt seg der. Mens han passet bålet, observerte mannen det han oppfattet som en ung rødrev, og kommanderte en av sine schæfere til å stille reven. Hunden innhentet og drev den tilbake mot mannen, som skjøt to skudd slik at reven døde umiddelbart.

Bevissikring og prøvetaking i forurensningssaker

I forurensningssaker er det er noen hovedgrupper med forurensing man analyser på som er spesielt relevante, og i denne artikkelen fokuseres det på de viktigste. Det er ikke en uttømmende oversikt, men den inneholder de analysene man oftest benytter seg av. Dette er del to om temaet fra forrige nummer av Miljøkrim hvor vi rettet fokuset mot en del praktiske spørsmål og utfordringer i etterforskingen av slike saker.

Biologisk prøvetaking og bevissikring i forurensningssaker

Kunsten å bevise at det har skjedd en ulovlig forurensning, og hvilke skadelige effekter den kan ha forårsaket, krever flere etterforskningssteg. Først må det undersøkes om det fantes en utslippstillatelse og en risikoanalyse hos bedriften som slapp ut de kjemiske stoffene eller de patogene mikroorganismene. Deretter må det fastsettes ved hjelp av prøvetaking om utslippet har overskredet grenseverdiene som er definert i ulike forskrifter.

Fagseminaret om miljøkriminalitet

ØKOKRIM arrangerte sitt årlige fagseminar om miljøkriminalitet på Clarion Hotel the Edge i Tromsø 5.–7. september.

Ingen vet hvor mange CITES-saker politiet har etterforsket

Ifølge en ny studie er registreringspraksisen for saker som gjelder brudd på CITES-konvensjonen, motstridende og mangelfull. Intervjuer viser at etterforsking hindres av nedprioritering, manglende ledelse og et lovverk som er dårlig egnet for regulering av innenlandsomsetning av CITES-arter. Innsatsen varierer betydelig fra tjenestested til tjenestested og avhenger i stor grad av personlig engasjement hos individuelle tjenestepersoner og lokale ledere.

Portrett: Har tro på samfunnsoppdraget

Som rådmann i Ullensvang leverte Hedvig Moe Øren resultater i norgestoppen, og som ansatt i Vest politidistrikt etterforsket hun bergensordfører Trude Drevland. Nå har hun krysset sitt spor og vendt tilbake til arbeidsplassen der hun to ganger tidligere har vært ansatt som henholdsvis politiadvokat og førstestatsadvokat.
ØKOKRIM
Post: Pb. 2096 Vika, 0125 Oslo / Besøk: C.J. Hambros plass 2 C, 0164 Oslo
Tlf: 23 29 10 00
Faks: 23 29 10 01

Personvern og informasjonskapsler

ØKOKRIM skal behandle personopplysningene dine på en lovlig og sikker måte. Ved å klikke på lenken nederst i denne teksten kan du lese om hvordan vi behandler personopplysningene dine. Du kan også lese om hvilke rettigheter du har når du er registrert i våre systemer og registre. Vi bruker informasjonskapsler (cookies) på denne nettsiden slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Les ØKOKRIMs personvernerklæring og mer om vår bruk av informasjonskapsler her.